Tỷ giá hối đoái của WTI


Nhà môi giới tài trợ

Tỷ giá tài sản

Xem tất cả tài sản

Tỷ giá tài sản

Xem tất cả tài sản

Đề xuất của biên tập viên

Đóng cửa Phố Wall: Cổ phiếu tăng mạnh nhờ nâng cấp Bernstein của Amazon.com

Ngay cả Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận xét rằng nền kinh tế Mỹ còn một chặng đường dài trước khi phục hồi hoàn toàn và sẽ cần thêm hỗ trợ, chứng khoá

Thêm tin tức

Phân tích giá GBP/JPY: Phục hồi nhanh chóng từ mức Fibo 50%, thiếu sự duy trì

Cặp tiền tệ chéo GBP/JPY đã tìm thấy một ngưỡng hỗ trợ tốt ở gần mức 133,00 - được đánh dấu bởi mức Fibonacci 50% của đợt tăng giá từ 124,07 lên 142,7

Thêm tin tức