Tỷ giá hối đoái của WTI


Nhà môi giới tài trợ

Tỷ giá tài sản

Xem tất cả tài sản

Tỷ giá tài sản

Xem tất cả tài sản

Đề xuất của biên tập viên

AUD/USD vẫn tăng ngay cả khi chỉ số PMI ngành Dịch vụ ở Trung Quốc giảm

Một thước đo của công ty tư nhân về hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc được công bố vài phút trước thời điểm viết bài cho thấy tốc độ mở

Thêm tin tức

Chỉ số PMI ngành Dịch vụ của Caixin Trung Quốc giảm xuống 51,5 trong tháng 2, ở mức thấp nhất trong 10 tháng

Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Caixin ở Trung Quốc trong tháng 2 ở mức 51,5 so với 52,0 lần trước, cho thấy hoạt động kinh doanh tăng trưởng với tốc độ
Thêm tin tức