Biểu đồ

Biểu Đồ Tỷ Giá Hối Đoái

Biểu đồ thời gian thực. Nó trình bày một loạt các chỉ báo kỹ thuật (trên 70) như Linear Regression, CCI, ADX và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tách biểu đồ và xem toàn màn hình. Và bạn cũng có thể chọn hơn 1000 biểu đồ theo thời gian thực với tỷ giá liên ngân hàng bao gồm hàng hóa và chỉ số, 22 khung thời gian khác nhau và các công cụ đường thẳng linh hoạt.