ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


Điều khoản sử dụng của trang web FXStreet và dịch vụ và lời khuyên của từ FXStreet Cao cấp được cung cấp cùng với trang web FXStreet và dịch vụ FXStreet Cao cấp.
Bằng cách truy cập và sử dụng trang web FXStreet và/hoặc trang web FXStreet Cao cấp (sau đây gọi là "Trang web") và truy cập và sử dụng bất kỳ lời khuyên nào được đưa ra cùng với Trang web ("Lời khuyên"), bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi những Điều khoản sử dụng sau đây.

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
FOREXSTREET S.L.
Portaferrissa 7, 1r 2a
08002 Barcelona
Catalonia – Tây Ban Nha
Điện thoại: +34 93 304.04.95
Fax. +34 93 304.04.98
N.I.F.: B-62498233
Đăng ký với Cơ quan đăng ký thương mại của Barcelona: T.33351, F.135, H.B230633, ngày đăng ký ngày 9 tháng 3 năm 2001
Bằng cách sử dụng Trang web, bạn hiện diện trước FOREXSTREET, SL, một công ty được thành lập tại Tây Ban Nha (sau đây gọi là "FOREXSTREET") rằng bạn ít nhất 18 tuổi (hoặc độ tuổi pháp lý tối thiểu trong phạm vi quyền hạn mà bạn đang xem Trang web này). Bạn không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. FOREXSTREET có thể thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ xuất hiện trong phần Điều khoản sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được đăng sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản sử dụng đã sửa đổi và tất cả các thay đổi. Do đó, bạn nên đọc các Điều khoản sử dụng này mỗi khi bạn truy cập Trang web, trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Bạn có thể in một bản sao của Điều khoản sử dụng này để tham khảo.
Bạn hiểu và đồng ý rằng FOREXSTREET có thể ngừng hoặc thay đổi Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng FOREXSTREET có thể ngừng hoặc hạn chế việc bạn sử dụng Trang web này vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

Chuyển lên đầu trang

2. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

FFOREXSTREET cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. "Chính sách về quyền riêng tư" này mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin về các cá nhân sử dụng trang web này.

2.1 Cam kết về quyền riêng tư của FOREXSTREET

FOREXSTREET tuân thủ các yêu cầu pháp lý được quy định trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Tây Ban Nha 15/1999, ngày 13 tháng 12 ("Ley Orgánica de Protección de Datos Personales"). Thuật ngữ "dữ liệu cá nhân" như được sử dụng trong Chính sách này đề cập đến thông tin như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư hoặc bất kỳ dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi và những người thay mặt chúng tôi có được, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân một cách hợp pháp và chính xác.

2.2 Quyền sử dụng thông tin

Tuân theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Tây Ban Nha ("Ley Orgánica de Protección de Datos Personales"), FOREXSTREET thông báo cho bạn về sự tồn tại của tệp dữ liệu tự động mà FOREXSTREET chịu trách nhiệm duy nhất. Các tệp được giới thiệu đã được đăng ký hợp lệ với Cơ quan đăng ký chung bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha.

FOREXSTREET cũng thông báo cho bạn rằng việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này và gửi cho bạn thông tin thương mại về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

FOREXSTREET sẽ lưu trữ những dữ liệu này miễn là cần thiết một cách hợp lý để đạt được các mục đích đã đề cập và phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc đạo đức hiện hành nào.

FOREXSTREET thông báo cho bạn rằng dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên hàng loạt các máy chủ đã thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để ngăn chặn sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát, thay đổi, tiết lộ trái phép và/hoặc truy cập vào dữ liệu nói trên. Bằng cách gửi cho chúng tôi dữ liệu, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu đó.

2.3 Cho phép sử dụng thông tin

Bằng cách sử dụng Trang web này hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi ở các định dạng khác, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này của FOREXSTREET. Ngoài ra, bạn cam kết cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin.

2.4 Thông tin bắt buộc và tùy chọn

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng có thể được yêu cầu điền vào một biểu mẫu, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định cho FOREXSTREET. Trừ khi được quy định khác trong các trường được đánh dấu rõ ràng bằng dấu hoa thị (*), câu trả lời cho các câu hỏi của chúng tôi về dữ liệu cá nhân là không bắt buộc. Việc không cung cấp thông tin được yêu cầu trong các trường tùy chọn như vậy sẽ không thể hiện bất kỳ sự giảm sút nào của các dịch vụ và thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp. Tuy nhiên, việc không hoàn thành các trường bắt buộc hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân không chính xác sẽ khiến chúng tôi không thể cung cấp thông tin hoặc dịch vụ được yêu cầu.

2.5 Quyền truy cập, sửa đổi, hủy bỏ và phản đối

FOREXSTREET thông báo cho bạn về khả năng thực thi quyền truy cập, sửa đổi, hủy bỏ và phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình chỉ bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới FOREXSTREET thông qua biểu mẫu liên hệ.

Yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết một cách kịp thời và phù hợp.

2.6 An ninh và bảo mật

FOREXSTREET đảm bảo, theo các điều khoản được quy định trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Tây Ban Nha ("Ley Orgánica de Protección de Datos Personales"), rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và máy chủ chứa các dữ liệu này sẽ được bảo mật được lưu trữ và xử lý đã thực hiện các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành cần thiết để ngăn chặn sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát, thay đổi, tiết lộ trái phép hoặc truy cập vào dữ liệu nêu trên.

2.7 Truyền thông nội bộ, bên ngoài và khảo sát bằng e-mail đến người dùng đã đăng ký

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của FXStreet, các điều kiện sau sẽ được áp dụng:

a. Thông báo về các bản cập nhật: FOREXSTREET sẽ gửi cho bạn các cập nhật e-mail riêng lẻ về các tính năng và dịch vụ mới mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận các tin nhắn này trong tương lai bằng cách từ chối các thông báo cụ thể này trong cài đặt tài khoản hoặc bằng cách nhấp vào "hủy đăng ký" khi bạn nhận được email đó.

b. Lời mới khảo sát: Chúng tôi có thể gửi cho bạn e-mail mời tham gia khảo sát người dùng để thu thập phản hồi về các dịch vụ. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của mình và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có thể thu hồi những lời mời này bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu liên hệ.

c. Liên lạc với bên thứ ba: Việc gửi thông tin thương mại có chứa thông tin về dịch vụ hoặc sản phẩm từ bên thứ ba sẽ chỉ được phép đối với người dùng đã đồng ý trước. FXStreet sẽ gửi những e-mail này và dữ liệu của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý để nhận những email này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt tài khoản của mình.

2.8 Cookie và thư rác

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản đơn giản được lưu trữ trên các trình duyệt của người dùng trên các trang web. Cookies được sử dụng để giúp cung cấp trải nghiệm điều hướng tốt hơn. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động hiệu quả hơn cho khách truy cập và để cung cấp cho chủ sở hữu trang web thông tin lưu lượng truy cập. Cookies không thể mang virus hoặc cài đặt phần mềm độc hại. Cookies cho phép máy chủ phân phối các trang được cá nhân hóa cho người dùng. Khi người dùng tải trang web, trình duyệt sẽ truy xuất hoạt động trước đó của họ. Điều này cho phép trình duyệt giữ cho người dùng đăng nhập và nhiều chức năng khác giúp điều hướng hiệu quả hơn.

Có nhiều loại cookie khác nhau cho các chức năng khác nhau. Không có loại cookie nào chứa dữ liệu cá nhân, điều đó có nghĩa là trang web không biết tên khách truy cập hay bất kỳ thông tin cá nhân nào bằng cách thu thập cookie. Người dùng có thể từ chối tất cả việc thu thập cookie bất cứ lúc nào.

CÁC LOẠI COOKIE:

1. Cookie thiết yếu:

Một số cookie rất cần thiết cho hoạt động của các trang web của chúng tôi. Không có chúng, một số phần của trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng. Những cookie này không theo dõi hoạt động của người dùng hoặc thu thập thông tin người dùng.

2. Cookie không thiết yếu:

Những cookie này không cần thiết để duyệt chính xác, nhưng giúp điều hướng và thu thập thông tin hoạt động của người dùng dễ dàng và hiệu quả.

COOKIE CHỨC NĂNG

Những cookie này được sử dụng để ghi nhớ cài đặt khả năng sử dụng của khách truy cập và tùy chọn trên trang web của chúng tôi để cung cấp điều hướng tối ưu. Chúng ghi lại thông tin về các lựa chọn mà người dùng đã đưa ra và cho phép điều chỉnh trang web theo nhu cầu của người dùng. Những cookie này giúp người dùng không phải nhập lại thông tin - như đăng nhập - mỗi lần họ vào trang web của chúng tôi.

HIỆU SUẤT

Những cookie này được sử dụng để theo dõi việc sử dụng chung các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng công cụ Google Analytics, được cung cấp bởi Google Inc., qua đó có thể theo dõi số lượt xem trang, lượt truy cập và khách truy cập duy nhất chúng tôi nhận được. Chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập để phân tích cách trang web được tìm thấy, số lượng người dùng quay lại, trang được truy cập nhiều nhất, v.v. Thông tin này được thu thập qua IP người dùng, nhưng không thể nhận dạng cá nhân, ngay cả khi khách truy cập đăng nhập. Dữ liệu được thu thập giúp chúng tôi hiểu phần nào của trang web thú vị hơn và hoạt động tốt hơn và phần nào cần cải thiện.

QUẢNG CÁO THEO HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sử dụng cookie để tìm ra quảng cáo nào có thể phù hợp nhất với từng người dùng dựa trên các phần được truy cập và định vị địa chỉ IP. Cookie nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba đáng tin cậy được lưu trữ để phân phối hiệu quả quảng cáo có liên quan trên khắp các trang web của chúng tôi và các trang web khác sử dụng mạng trao đổi quảng cáo tuân thủ. Mặc dù cookie quảng cáo theo hành vi người dùng có thể theo dõi hoạt động sau đó của người dùng, nhưng không thể nhận dạng cá nhân người dùng, ngay cả khi người dùng đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Không có các cookie này, quảng cáo hiển thị sẽ ít liên quan hơn với người dùng.

FXStreet sử dụng những cookie nào?

COOKIE CỦA BÊN ĐẦU TIÊN:

Đây là những cookie được lưu trữ bởi chính FXStreet. Chúng được sử dụng để biết được cài đặt của khách truy cập trong trang web của chúng tôi, chẳng hạn như:

  • Xác định người dùng đã đăng ký quay lại và loại bỏ nhu cầu đăng nhập của họ mỗi lần
  • Xác định tùy chọn và khả năng tương thích của người dùng để xem tỷ giá và biểu đồ của chúng tôi
  • Không hiển thị quảng cáo bật lên nhiều hơn một lần mỗi tuần
  • Cookie thường xuyên cho các hành động cụ thể, chẳng hạn như khảo sát, …

COOKIE CỦA BÊN THỨ BA:

Đây là những cookie được lưu trữ bởi các dịch vụ khác nhau mà chúng tôi sử dụng trong trang web, chẳng hạn như:

  • Kênh truyền thông xã hội
  • Bình luận trên FXStreet
  • Phân phối quảng cáo
  • Theo dõi hoạt động của người dùng
  • Theo dõi hiệu suất của trang web

Những cookies này sẽ hết hạn khi nào?

Cookie khác nhau sẽ có ngày hết hạn khác nhau. Một số cookie sẽ hết hạn hàng tuần (ví dụ: hiển thị quảng cáo bật lên), một số cookie khác có ngày hết hạn dài hạn (theo dõi hiệu suất trang web).

Người dùng có thể quản lý hoặc từ chối cookie bằng cách nào?

Khách truy cập có thể từ chối cookie bất cứ lúc nào, nhưng họ phải biết rằng điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng trang web của chúng tôi, vì cookie là yếu tố cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Người dùng có toàn quyền kiểm soát việc thu thập cookie trong trình duyệt của họ. Một số trình duyệt cho phép chặn một số (bên thứ nhất/bên thứ ba) hoặc tất cả cookie. Các tùy chọn cũng có thể được đặt theo cài đặt quyền riêng tư của người dùng: Chrome / Firefox / Internet Explorer / Safari

Điều gì xảy ra nếu người dùng tắt cookie?

Việc tắt cookie sẽ ảnh hưởng đến điều hướng tối ưu của trang web của chúng tôi, vì một số chức năng sẽ không khả dụng. Người dùng đã đăng ký sẽ phải đăng nhập trong mỗi lần truy cập và quảng cáo bật lên cũng có thể được hiển thị mỗi lần.

Cập nhật chính sách cookie

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookie của trang web bất cứ lúc nào. Người dùng nên truy cập chính sách này khi có thể.

Thư rác

Chúng tôi không gửi "thư rác". Gửi thư rác được định nghĩa là gửi e-mail không được yêu cầu, thường có tính chất thương mại, với số lượng lớn và lặp đi lặp lại, cho các cá nhân mà người gửi không có liên hệ trước đó hoặc đã từ chối nhận các liên lạc đó.Trang web này sử dụng dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) cho các khách truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi. Điều này có thể ở dạng quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc một trang web trong quảng cáo Mạng hiển thị của Google. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên những người truy cập trước đây vào trang web của FXStreet. Mọi dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư của Google.Người dùng có thể đặt tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho họ bằng cách sử dụng trang Tùy chọn quảng cáo Google, cũng như từ chối hoàn toàn quảng cáo dựa trên sở thích bằng cài đặt cookie.

Chuyển lên đầu trang

2.9 Địa chỉ IP

FOREXSTREET ghi nhật ký địa chỉ IP trên Trang web hoặc vị trí máy tính của bạn trên Internet, nhằm mục đích quản trị hệ thống và khắc phục sự cố. Chúng tôi không sử dụng nhật ký địa chỉ IP để theo dõi phiên truy cập của bạn hoặc hành vi của bạn trên Trang web này. Địa chỉ IP được sử dụng để hiểu được thông tin lưu lượng chung. Chúng tôi sẽ không cố gắng xác định người dùng cá nhân thông qua địa chỉ IP của họ.

2.10 Liên kết đến các trang web khác

Chính sách về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web này, không bao gồm các trang web của bên thứ ba, vì chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi tin rằng khách truy cập có thể quan tâm. Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng các trang web này đạt tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, do tính chất của World Wide Web, chúng tôi không thể đảm bảo các tiêu chuẩn của mọi trang web được liên kết hoặc chịu trách nhiệm về nội dung.

2.11 Cập nhật chính sách này

Nếu FOREXSTREET sửa đổi xhính sách quyền riêng tư này để thích ứng với các yêu cầu pháp lý mới, chúng tôi sẽ đăng ngay các thay đổi trên trang này để bạn luôn biết về những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp chúng tôi tiết lộ.

Chuyển lên đầu trang

3. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Do số lượng nguồn thu thập nội dung và lời khuyên và các mối nguy hiểm vốn có của phân phối điện tử, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong nội dung và lời khuyên đó và Trang web.

NỘI DUNG VÀ LỜI KHUYÊN VÀ TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO. FOREXSTREET S.L. VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, HIỆN TẠI, KỊP THỜI, KHÔNG VI PHẠM, TIÊU ĐỀ, TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CỦA NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC CHÍNH TRANG WEB ĐÓ VÀ FOREXSTREET SL TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NHƯ VẬY. CẢ FOREXSTREET S.L. CŨNG NHƯ BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TÍCH NÀO, NGOẠI TRỪ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SỬ DỤNG TRANG WEB, DO TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DO SỰ BẤT CẨN HOẶC BẤT NGỜ GÂY RA KIỂM SOÁT TRONG VIỆC MUA SẮM, BIÊN DỊCH, GIẢI THÍCH, BÁO CÁO HOẶC CUNG CẤP TRANG WEB VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ LỜI KHUYÊN NÀO TẠI TRANG WEB. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ FOREXSTREET S.L., CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẠN PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG HOẶC LỜI KHUYÊN ĐÓ HOẶC TRANG WEB. FOREXSTREET S.L. VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC TƯƠNG TỰ), TRỪ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. BỞI VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HOẶC LOẠI TRỪ MỘT SỐ LOẠI BẢO ĐẢM, NÊN CÁC PHẦN HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Chuyển lên đầu trang

4. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này chứa các siêu liên kết đến các trang web được điều hành bởi những đơn vị khác ngoài FOREXSTREET. Chúng tôi cung cấp các siêu liên kết này để bạn tham khảo và thuận tiện. Bạn đồng ý rằng FOREXSTREET không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web đó. Một siêu liên kết từ Trang web này đến một trang web khác không ngụ ý hay có nghĩa là FOREXSTREET chứng thực nội dung trên trang web đó hoặc nhà điều hành hoặc hoạt động của trang web đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định mức độ bạn có thể sử dụng bất kỳ nội dung nào tại bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể liên kết từ Trang web này.Nếu bạn muốn mua hàng từ một khu vực của Trang web hoặc trang web "đồng thương hiệu" được điều hành bởi một đơn vị không phải FOREXSTREET ("Trang web cùng nhãn hiệu"), bạn có thể được người bán hoặc nhà điều hành của Trang web cùng nhãn hiệu hoặc người khác mà bạn thực hiện mua hàng để cung cấp thông tin nhất định, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin cơ chế thanh toán khác. Bạn đồng ý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của FOREXSTREET do bất kỳ thỏa thuận nào như vậy với bất kỳ Trang web cùng nhãn hiệu hoặc thương nhân hoặc nhà điều hành nào của Trang web cùng nhãn hiệu hoặc người khác mà bạn thực hiện mua hàng. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp liên quan đến giao dịch mua đó sẽ chính xác, đầy đủ và hiện hành. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh bởi người dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc cơ chế thanh toán khác với giá có hiệu lực khi các khoản phí đó phát sinh. Bạn cũng sẽ thanh toán bất kỳ khoản thuế hiện hành nào, nếu có, liên quan đến bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện. Mỗi Trang web cùng nhãn hiệu sẽ chứa một mô tả về chính sách quyền riêng tư của trang web liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn có thể được yêu cầu tiết lộ như một phần của giao dịch mua.

Chuyển lên đầu trang

5. ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ BỔ SUNG

Các Điều khoản sử dụng này, quyền và nghĩa vụ của bạn và tất cả các hành động được xem xét bởi các Điều khoản sử dụng này sẽ chịu sự quản lý của luật pháp Tây Ban Nha, như thể các Điều khoản sử dụng này là một hợp đồng được ký kết và thực hiện toàn bộ tại Tây Ban Nha. Các Điều khoản sử dụng này sẽ không chịu sự quan lý của Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này không hợp lệ hoặc không thể thực thi được theo luật hiện hành, các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được coi là thay thế bởi một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với mục đích của quy định ban đầu.

Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu. Các Điều khoản sử dụng này là toàn bộ và thỏa thuận cuối cùng về Trang web này và Nội dung của trang web, đồng thời thay thế mọi liên lạc trước đây hoặc đương thời giữa FOREXSTREET và bạn về Trang web này và Nội dung và lời khuyên của trang web.

Chuyển lên đầu trang

6. CẢNH BÁO RỦI RO

Giao dịch Forex ký quỹ mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như có lợi cho bạn. Trước khi quyết định đầu tư vào Forex, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro. Bạn có thể bị lỗ một số hoặc tất cả khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch Forex và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

Chuyển lên đầu trang

7. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ CÁC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VÀ PHÒNG PHÂN TÍCH TRỰC TIẾP

Bằng cách nhập thông tin cá nhân, bạn chấp nhận rằng chúng được chia sẻ với các diễn giả và nhà tài trợ của Hội thảo trực tuyến và phân tích trực tiếp.

Bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện để có quyền truy cập vào các phiên hội thảo trên web và phòng phân tích trực tiếp. FXStreet có thỏa thuận pháp lý với nhà tài trợ và diễn giả của Hội thảo trên web cho phép chúng tôi đưa thông tin người tham dự vào cơ sở dữ liệu của họ sau khi bạn đăng ký Hội thảo trên web cụ thể. Đây là yêu cầu duy nhất để tham gia Hội thảo trên web miễn phí.

Đại diện của FXStreet cũng có thể thỉnh thoảng liên lạc để thông báo cho bạn về những phát triển mới nhất của chúng tôi trên trang web và các lĩnh vực mà chúng tôi cảm thấy quan tâm và có lợi cho bạn.

FXStreet đảm bảo rằng các chi tiết của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối và sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào, bởi FXStreet cũng như bởi nhà tài trợ hoặc diễn giả.

Chuyển lên đầu trang

8. TÀI SẢN CỦA CÁC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VÀ PHÒNG PHÂN TÍCH TRỰC TIẾP

Nội dung và bản ghi của Hội thảo trực tuyến và các phiên của Phòng phân tích trực tiếp là tài sản chính thức của FOREXSTREET S.L. Không ai ngoài đội ngũ FXStreet được phép ghi lại các hội thảo trên web, cũng nhưsử dụng hoặc phân phối các bản ghi có sẵn trên FXStreet. Diễn giả có quyền Sở hữu trí tuệ về nội dung được chia sẻ và các quyền này cũng phải được tôn trọng.

Chuyển lên đầu trang

9. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG IEX

1. Bạn không được bán, cho thuê, cung cấp hoặc cho phép hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu thị trường của Investors’ Exchange (“IEX”), bao gồm dữ liệu thị trường được cấp phép từ bên thứ ba, cho bất kỳ người nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi phân phối lại dữ liệu thị trường của IEX. Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động của bất kỳ việc sử dụng kinh doanh bất hợp pháp nào hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng dữ liệu thị trường của IEX, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào của IEX hoặc SEC

2. Giữa IEX và bạn, IEX có quyền sở hữu độc quyền đối với dữ liệu thị trường của IEX. Dữ liệu thị trường của IEX, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ vốn có trong đó hoặc theo đó, giữa IEX và bạn, sẽ vẫn là tài sản độc quyền và duy nhất của IEX. IEX, cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, đại lý và chuyên gia tư vấn của nó sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ dữ liệu thị trường IEX không chính xác hoặc không đầy đủ, bất kỳ sự chậm trễ, gián đoạn, lỗi hoặc thiếu sót nào trong việc cung cấp hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc do sự không chính xác nói trên, sự chậm trễ, gián đoạn, lỗi hoặc thiếu sót. Bạn hiểu và đồng ý rằng các điều khoản của điều khoản này phản ánh sự phân bổ rủi ro và giới hạn trách nhiệm hợp lý.

3. Bạn thừa nhận rằng dữ liệu thị trường của IEX và tất cả các tài liệu liên quan đến dữ liệu thị trường của IEX, đang được cung cấp. Bạn thừa nhận rõ ràng rằng IEX và các nhà cung cấp thông tin bên thứ ba của mình không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào đối với dữ liệu thị trường của IEX, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý hoặc bất kỳ bảo đảm nào về tính thương mại, chất lượng hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể.

4. Các nhà cung cấp thông tin bên thứ ba của IEX và IEX sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cho dù lợi nhuận bị mất, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả của bạn hoặc bất kỳ người nào khác đang tìm kiếm sự cứu trợ thông qua tính chính xác của sự chậm trễ hoặc chậm trễ hoặc thiếu sót trong bất kỳ dữ liệu thị trường của IEX nào, ngay cả khi họ đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của IEX hoặc nhà cung cấp thông tin bên thứ ba hoặc các chi nhánh của họ đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác đang tìm kiếm sự cứu trợ thông qua bạn theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào, cho dù là theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, hay nói cách khác, vượt quá phí mà bạn phải trả hoặc bất kỳ người nào khác đang tìm kiếm sự cứu trợ thông qua bạn, nếu có.

5. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho những đối tượng sau vô hại: IEX, chủ sở hữu, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và bất kỳ Người nào có liên quan từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc tổn thất do, hoặc được khẳng định là do hoặc liên quan đến : (a) bất kỳ sự không tuân thủ nào của bạn với các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này; và (b) mọi hành động của bên thứ ba liên quan đến việc bạn nhận và sử dụng dữ liệu thị trường của IEX.

6. IEX bảo lưu mọi quyền đối với thông tin chứng khoán có trong dữ liệu thị trường của IEX. Bạn hiểu và thừa nhận rằng thông tin chứng khoán đó không phản ánh hoạt động giao dịch trên các thị trường khác ngoài IEX và chỉ nhằm cung cấp cho bạn một điểm tham chiếu, chứ không phải là cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch. IEX không đảm bảo thông tin đó cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do sơ suất hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào, không có hành vi gian lận hoặc hành vi sai trái cố ý của mình.