Matías Salord

Matías Salord

Biên tập viên tin tức FXStreet

Hoạt động trên thị trường tài chính từ năm 2009, chuyên về Thị trường ngoại hối. Matías đã làm việc tại FXStreet được chín năm. Trong những năm qua, Matías chuyên về các nội dung FX, thị trường mới nổi, trái phiếu và hàng hóa.

Kinh nghiệm

Với sở thích về kinh tế, tài chính, chính trị, biểu đồ và báo chí, Matías Salord đã tìm thấy vị trí của mình trên thị trường ngoại hối. Từ năm 2007, anh đã tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và thị trường tài chính. Năm 2009, lần đầu tiên anh ấy bắt đầu cộng tác với FXStreet, đăng báo cáo và viết tin tức. Sau đó anh ấy đã trở thành nhân viên chính thức của công ty. Công việc của anh ấy bao gồm hội thảo trên web đến các nội dung giáo dục.

Chuyên môn

Matías Salord có kinh nghiệm lâu năm viết tin tức về thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật và cơ bản, về FX, thị trường mới nổi và hàng hóa. Phân tích của Matías kết hợp các quan điểm cơ bản và kỹ thuật. Qua nhiều năm, kiến thức tích lũy từ cổ phiếu đến trái phiếu, từ các loại tiền tệ chính đến các cặp ngoại lai.

Học vấn

Matías tốt nghiệp trường Đại học Nacional de Córdoba, ở Argentina, với tư cách là Nhà kinh tế. Anh cũng từng theo học tại Social Comunicacion.