Haresh Menghani

Haresh Menghani

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính và biên tập viên tin tức FXStreet


Haresh Menghani, Chuyên viên phân tích thị trường tài chính và biên tập viên tin tức, gia nhập FXStreet sau khi tích lũy 8 năm kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực phân tích thị trường tài chính toàn cầu. Haresh có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Phân tích Tài chính. Ông cũng đã được trao tặng danh hiệu Chartered Financial Analyst (CFA) từ Institute of Chartered Financial Analysts của Ấn Độ (ICFAI).

Nội dung mới nhất