Lịch Sự kiện Kinh tế FXStreet có thể trở thành một phần của trang web của bạn. Bạn có thể chọn giữa Lịch Căn bản hay Lịch Chuyên nghiệp.

Lịch Căn bản thiết kế giành cho các tổ chức nhỏ hay các cá nhân muốn được cập nhật các tin tức kinh tế chất lượng cao trên trang web của họ.

Lịch Chuyên nghiệp được làm dưới nhiều dạng khác nhau. Lịch gồm ứng dụng Java (có các tính năng cập nhật thời gian thực qua chuẩn AJAX và một phương pháp cài đặt dễ dàng) và một API có thể tuỳ chỉnh để trả ra dữ liệu XML/JSON qua các yêu cầu HTTP (phương pháp này cho phép tuỳ chỉnh toàn bộ để phù hợp cho các triển khai lớn hơn).

Kiểm tra Lịch Chuyên nghiệp các tính năng:  

Nếu bạn quan tâm tới Lịch phiên bản Pro của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Dùng mẫu dưới đây để cài đặt Lịch Căn Bản của bạn: