Các Chỉ số trên Thế giới

C.SỐ B.QUÂN C.NGHIỆP DOW JONES

04/24/2018

Cuối: 24.024,13

Quy đổi: -424,56 / -1,74%

Cao: 24.579,94

Thấp: 23.828,73

C.SỐ S&P 500

04/24/2018

Cuối: 2.634,56

Quy đổi: -35,73 / -1,34%

Cao: 2.683,55

Thấp: 2.617,32

C.SỐ T.HỢP NASDAQ

04/24/2018

Cuối: 7.007,35

Quy đổi: -121,25 / -1,70%

Cao: 7.171,67

Thấp: 6.961,52

Về Những Tỷ Lệ Này

Bảng các Chỉ số Thế giới cung cấp các thị trường chính cho cả chứng khoán và hợp đồng tương lai, các chủ danh mục đầu tư đa dạng hóa tốt có thể dùng bảng này để tham khảo nhanh. Người giao dịch theo ngày hay theo sóng có thể tìm cơ hội thông qua nhiều loại tài sản cũng như có thể theo dõi những biến động rộng hơn như một kích hoạt cho thị trường bên dưới. Dữ liệu nguồn đến từ các nhà cung cấp thanh khoản liên ngân hàng lớn như:ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ