Tỷ giá Hối đoái Thế giới

Dollar Mỹ - Các đồng tiền chính

Cặp tiền Cuối Mở Cao Thấp Thay đổi ròng % Thay đổi Lần cuối Lịch sử

Về Những Tỷ Lệ Này

100+ tỷ giá tổ chức theo cách"Vùng đối Vùng " chọn một đồng tiền căn bản sau đó đào sâu tới các vùng chéo nhau khác để so sánh. Dữ liệu nguồn đến từ các nhà cung cấp thanh khoản liên ngân hàng lớn như:ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác. Nhấn vào một cặp tiền bất kỳ sẽ cho bạn truy cập dữ liệu quá khứ trong ngày (15 phút). Ngoài ra, dữ liệu quá khứ theo ngày (tới 365 ngày) cũng có sẵn tại cuối bảng.


Dữ liệu quá khứ của Tỷ giá Hối đoái


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ