Tỷ giá FX có thể giao dịch

Về Những Tỷ Lệ Này

Hơn 100 cặp tiền được cung cấp dữ liệu thời gian thực bởi công ty tạo lập thị trường RTFX Ltd. Đây là công cụ thích hợp cho những ai muốn tham khảo dữ liệu chính xác có thể giao dịch cung cấp bởi 1 nhà tạo lập thị trường. Tất cả các thông tin cơ bản được trình bày trên dạng bảng cho dễ sử dụng.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ