Xếp hạng các thị trường liên quan

Cặp tiền Cuối Mở Cao Thấp Thay đổi ròng % Thay đổi Lần cuối

Về Những Tỷ Lệ Này

Một loạt các công cụ phổ biến nhất thị trường Futures và CFD được giao dịch qua các tỷ giá Hàng hóa, Trái phiếu và Lãi suất, cùng với giá hàng hóa giao trong ngày được cung cấp bởi InteractiveDataLMAX. Lưu ý cả Futures và vài công cụ CFD đều có hạn sử dụng, do đó chúng sẽ tự động được thay thế bởi một cái mới. Ở trang này, chúng tôi chỉ trình bày những công cụ hoạt động mà không có hạn sử dụng.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ

Trang liên quan: