Tỉ giá liên ngân hàng FX

Quan điểm thương mại
 

Về Những Tỷ Lệ Này

Tỉ suất hiện tại liên ngân hàng đang thể hiện sự chênh lệch từ khả năng thanh toán trực tiếp đến khả năng thanh toán bằng tiền mặt giữa liên ngân hàng. Vàng và bạc định giá với hàng tá sự chồng chéo về tiền tệ, với quan điểm thương mại tùy chọn (định giá thể hiện trên ống Pipet). Sự chênh lệch giữa mời thầu/đấu thầu được thể hiện ở một cột riêng biệt.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ