Tỷ giá Kỳ hạn

Về Những Tỷ Lệ Này

Tỷ giá Kỳ hạn là tỷ giá thể hiện trên một hợp đồng hối đoái ở tương lai. Tỷ giá Kỳ hạn bao gồm 62 cặp tiền và các kỳ hạn tương lai khác nhau cho từng cặp tiền. Tỷ giá không nhấn được bằng chuột vì không có liên kết nào đằng sau chúng.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ