Tỷ giá Hối đoái Trực tiếp

Tùy chỉnh tỷ giá của bạn

Tùy chỉnh bảng tỷ giá của bạn: chọn cặp tiền trong danh sách Đăng nhập (hay đăng ký dưới một tên người dùng mới) để sử dụng tốt các tính năng trên.

Cặp tiền Cuối Mở Cao Thấp Thay đổi ròng % Thay đổi Lần cuối

Về Những Tỷ Lệ Này

Tỷ giá Hối đoái Truyền trực tuyến gồm hơn 1,000 tỷ giá, thể hiện dữ liệu được cập nhật với tần suất cao từ các nhà cung cấp thanh khoản liên ngân hàng lớn như ctly coming from big interbank liquidity providers such as ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác. Công cụ này thiết kế để cho người giao dịch có nhu cầu chọn được dịch vụ tỷ giá tốt nhất. Nhấn vào cặp tiền để xem thông tin chi tiết.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ