Tỷ Giá Hối Đoái Trực Tiếp

Cặp tiền Cuối Mở Cao Thấp Thay đổi ròng % Thay đổi Lần cuối

Về Những Tỷ Lệ Này

Hơn 1,000 tỷ giá tiền tệ chia ra thành 13 vùng. Dữ liệu đến từ các liên ngân hàng cung cấp thanh khoản lớn như ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac và nhiều ngân hàng khác. Đây là công cụ dành cho những ai muốn biết diễn biến giao động thực tế của tiền tệ đang xảy ra trên toàn thế giới.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ