Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,0797 Sáu, Thg3 24 2017, 18:50 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,08028 1,08045 1,08015 1,08024

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Sáu, Thg3 24 2017, 18:50 GMT 1,08028 1,08045 1,08015 1,08024
Sáu, Thg3 24 2017, 18:45 GMT 1,0805 1,0805 1,08015 1,08029
Sáu, Thg3 24 2017, 18:40 GMT 1,0803 1,0805 1,08019 1,08036
Sáu, Thg3 24 2017, 18:35 GMT 1,0803 1,0804 1,08015 1,0803
Sáu, Thg3 24 2017, 18:30 GMT 1,08039 1,0806 1,08015 1,08031
Sáu, Thg3 24 2017, 18:25 GMT 1,0805 1,0807 1,0803 1,08039
Sáu, Thg3 24 2017, 18:20 GMT 1,08059 1,0807 1,08043 1,08049
Sáu, Thg3 24 2017, 18:15 GMT 1,08066 1,0808 1,08055 1,08055
Giá trị cao nhất: 1,0808 Giá trị thấp nhất: 1,08015 Chênh lệch: 0,0006500483 Trung bình: 1,0804 %: 0,0601