Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,17914 Ba, Thg10 17 2017, 00:05 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,17926 1,1794 1,17915 1,17916

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Ba, Thg10 17 2017, 00:05 GMT 1,17926 1,1794 1,17915 1,17916
Ba, Thg10 17 2017, 00:00 GMT 1,17948 1,1796 1,17917 1,17926
Hai, Thg10 16 2017, 23:55 GMT 1,17932 1,1795 1,17928 1,17947
Hai, Thg10 16 2017, 23:50 GMT 1,17922 1,1794 1,17915 1,17932
Hai, Thg10 16 2017, 23:45 GMT 1,17915 1,1794 1,17912 1,17922
Hai, Thg10 16 2017, 23:40 GMT 1,17916 1,1792 1,17905 1,17915
Hai, Thg10 16 2017, 23:35 GMT 1,17916 1,1793 1,1791 1,1792
Hai, Thg10 16 2017, 23:30 GMT 1,17917 1,17925 1,17905 1,17916
Hai, Thg10 16 2017, 23:25 GMT 1,17912 1,1792 1,17905 1,17917
Giá trị cao nhất: 1,1796 Giá trị thấp nhất: 1,17905 Chênh lệch: 0,0005500317 Trung bình: 1,1792 %: 0,0466