Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,07384 Hai, Thg1 23 2017, 10:20 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,07395 1,0741 1,07368 1,07386

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Hai, Thg1 23 2017, 10:20 GMT 1,07395 1,0741 1,07368 1,07386
Hai, Thg1 23 2017, 10:15 GMT 1,07379 1,0742 1,07357 1,074
Hai, Thg1 23 2017, 10:10 GMT 1,07312 1,074 1,073 1,07381
Hai, Thg1 23 2017, 10:05 GMT 1,07327 1,0734 1,073 1,07312
Hai, Thg1 23 2017, 10:00 GMT 1,07259 1,0734 1,07255 1,07327
Hai, Thg1 23 2017, 09:55 GMT 1,07246 1,073 1,07235 1,0726
Hai, Thg1 23 2017, 09:50 GMT 1,07248 1,0728 1,07229 1,07246
Hai, Thg1 23 2017, 09:45 GMT 1,07267 1,073 1,07247 1,07249
Hai, Thg1 23 2017, 09:40 GMT 1,07255 1,073 1,07245 1,07267
Giá trị cao nhất: 1,0742 Giá trị thấp nhất: 1,07229 Chênh lệch: 0,00191009 Trung bình: 1,0731 %: 0,1778