Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,17819 Hai, Thg12 18 2017, 20:05 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,1784 1,1784 1,17825 1,17835

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Hai, Thg12 18 2017, 20:05 GMT 1,1784 1,1784 1,17825 1,17835
Hai, Thg12 18 2017, 20:00 GMT 1,17839 1,1785 1,17825 1,17835
Hai, Thg12 18 2017, 19:55 GMT 1,17821 1,17845 1,17819 1,17838
Hai, Thg12 18 2017, 19:50 GMT 1,17822 1,17832 1,17804 1,17821
Hai, Thg12 18 2017, 19:45 GMT 1,17788 1,17825 1,17775 1,17822
Hai, Thg12 18 2017, 19:40 GMT 1,17775 1,17805 1,17773 1,17787
Hai, Thg12 18 2017, 19:35 GMT 1,17814 1,1783 1,17751 1,17775
Hai, Thg12 18 2017, 19:30 GMT 1,17866 1,1787 1,17778 1,17815
Hai, Thg12 18 2017, 19:25 GMT 1,17884 1,1789 1,17846 1,17863
Giá trị cao nhất: 1,1789 Giá trị thấp nhất: 1,17751 Chênh lệch: 0,00138998 Trung bình: 1,1782 %: 0,1179