Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,13579 Tư, Thg6 28 2017, 15:30 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,13539 1,1358 1,13494 1,13561

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Tư, Thg6 28 2017, 15:30 GMT 1,13539 1,1358 1,13494 1,13561
Tư, Thg6 28 2017, 15:25 GMT 1,13597 1,1362 1,13526 1,1354
Tư, Thg6 28 2017, 15:20 GMT 1,1364 1,1365 1,13578 1,13596
Tư, Thg6 28 2017, 15:15 GMT 1,13627 1,1367 1,13613 1,1364
Tư, Thg6 28 2017, 15:10 GMT 1,13597 1,1364 1,13548 1,13627
Tư, Thg6 28 2017, 15:05 GMT 1,1363 1,1366 1,1358 1,13597
Tư, Thg6 28 2017, 15:00 GMT 1,1363 1,1365 1,13572 1,13624
Tư, Thg6 28 2017, 14:55 GMT 1,13764 1,1377 1,13614 1,1363
Tư, Thg6 28 2017, 14:50 GMT 1,13779 1,1384 1,13759 1,13763
Giá trị cao nhất: 1,1384 Giá trị thấp nhất: 1,13494 Chênh lệch: 0,00345993 Trung bình: 1,1363 %: 0,3039