Công cụ tính giá trị pip

Các thông tin thêm


Độ lớn lô nhập vào   
Cặp tiền Giá
1,000,000

100,000

10,000
Lô của bạn
EUR/USD $100 $10 $1 $
GBP/USD $100 $10 $1 $
USD/JPY $ $ $ $
USD/CHF $ $ $ $
USD/CAD $ $ $ $
AUD/USD $100 $10 $1 $