Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,8501 EUR 1 EUR = 1,1763 USD
2 USD = 1,7002 EUR 2 EUR = 2,3527 USD
5 USD = 4,2505 EUR 5 EUR = 5,8817 USD
10 USD = 8,501 EUR 10 EUR = 11,7633 USD
15 USD = 12,7515 EUR 15 EUR = 17,645 USD
20 USD = 17,002 EUR 20 EUR = 23,5266 USD
25 USD = 21,2525 EUR 25 EUR = 29,4083 USD
30 USD = 25,503 EUR 30 EUR = 35,29 USD
35 USD = 29,7535 EUR 35 EUR = 41,1716 USD
40 USD = 34,004 EUR 40 EUR = 47,0533 USD
45 USD = 38,2545 EUR 45 EUR = 52,9349 USD
50 USD = 42,505 EUR 50 EUR = 58,8166 USD
55 USD = 46,7555 EUR 55 EUR = 64,6983 USD
60 USD = 51,006 EUR 60 EUR = 70,5799 USD
65 USD = 55,2565 EUR 65 EUR = 76,4616 USD
70 USD = 59,507 EUR 70 EUR = 82,3433 USD
75 USD = 63,7575 EUR 75 EUR = 88,2249 USD
80 USD = 68,008 EUR 80 EUR = 94,1066 USD
85 USD = 72,2585 EUR 85 EUR = 99,9882 USD
90 USD = 76,509 EUR 90 EUR = 105,8699 USD
95 USD = 80,7595 EUR 95 EUR = 111,7516 USD
100 USD = 85,01 EUR 100 EUR = 117,6332 USD