Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,9257 EUR 1 EUR = 1,0803 USD
2 USD = 1,8514 EUR 2 EUR = 2,1605 USD
5 USD = 4,6285 EUR 5 EUR = 5,4013 USD
10 USD = 9,257 EUR 10 EUR = 10,8026 USD
15 USD = 13,8855 EUR 15 EUR = 16,204 USD
20 USD = 18,514 EUR 20 EUR = 21,6053 USD
25 USD = 23,1425 EUR 25 EUR = 27,0066 USD
30 USD = 27,771 EUR 30 EUR = 32,4079 USD
35 USD = 32,3995 EUR 35 EUR = 37,8092 USD
40 USD = 37,028 EUR 40 EUR = 43,2105 USD
45 USD = 41,6565 EUR 45 EUR = 48,6119 USD
50 USD = 46,285 EUR 50 EUR = 54,0132 USD
55 USD = 50,9135 EUR 55 EUR = 59,4145 USD
60 USD = 55,542 EUR 60 EUR = 64,8158 USD
65 USD = 60,1705 EUR 65 EUR = 70,2171 USD
70 USD = 64,799 EUR 70 EUR = 75,6185 USD
75 USD = 69,4275 EUR 75 EUR = 81,0198 USD
80 USD = 74,056 EUR 80 EUR = 86,4211 USD
85 USD = 78,6845 EUR 85 EUR = 91,8224 USD
90 USD = 83,313 EUR 90 EUR = 97,2237 USD
95 USD = 87,9415 EUR 95 EUR = 102,625 USD
100 USD = 92,57 EUR 100 EUR = 108,0264 USD