Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,8477 EUR 1 EUR = 1,1797 USD
2 USD = 1,6954 EUR 2 EUR = 2,3593 USD
5 USD = 4,2385 EUR 5 EUR = 5,8983 USD
10 USD = 8,477 EUR 10 EUR = 11,7966 USD
15 USD = 12,7155 EUR 15 EUR = 17,6949 USD
20 USD = 16,954 EUR 20 EUR = 23,5933 USD
25 USD = 21,1925 EUR 25 EUR = 29,4916 USD
30 USD = 25,431 EUR 30 EUR = 35,3899 USD
35 USD = 29,6695 EUR 35 EUR = 41,2882 USD
40 USD = 33,908 EUR 40 EUR = 47,1865 USD
45 USD = 38,1465 EUR 45 EUR = 53,0848 USD
50 USD = 42,385 EUR 50 EUR = 58,9831 USD
55 USD = 46,6235 EUR 55 EUR = 64,8814 USD
60 USD = 50,862 EUR 60 EUR = 70,7798 USD
65 USD = 55,1005 EUR 65 EUR = 76,6781 USD
70 USD = 59,339 EUR 70 EUR = 82,5764 USD
75 USD = 63,5775 EUR 75 EUR = 88,4747 USD
80 USD = 67,816 EUR 80 EUR = 94,373 USD
85 USD = 72,0545 EUR 85 EUR = 100,2713 USD
90 USD = 76,293 EUR 90 EUR = 106,1696 USD
95 USD = 80,5315 EUR 95 EUR = 112,0679 USD
100 USD = 84,77 EUR 100 EUR = 117,9663 USD