Biểu đồ Ngoại hối Truyền Trực tuyến

Giới thiệu về biểu đồ này

Biểu đồ Ngoại hối được tạo bằng ứng dụng trên nền Java Netdania cung cấp trên 50 cặp tiền tệ, gồm 8 kiểu biểu đồ, hơn 50 chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ khối lượng, các công cụ vẽ đường linh hoạt và 13 khung thời gian khác nhau (từ đánh dấu đến hàng tháng). Các biểu đồ có thể được điều chỉnh về múi giờ địa phương của bạn và được dịch sang một vài ngôn ngữ. Bạn cũng có thể thay đổi giữa thang lôga và thang đại số đồng thời tách rời biểu đồ để xem toàn màn hình.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ