BIỂU ĐỒ LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

  từ 2000 từ 1992 Sai biệt Lợi suất
Lợi suất Euro
Lợi suất Dollar Mỹ
Lợi suất Yên Nhật
Lợi suất Dollar Mỹ JPY lợi suất từ 2006 Lợi suất Dollar Mỹ JPY lợi suất từ 2002

Giới thiệu về biểu đồ này

Lợi suất Trái phiếu phần trăm thay đổi của lãi suất đáo hạn trái phiếu. Ứng dụng nhỏ cung cấp Euro, US dollar và Lợi suất Yên quay lại tới 1992 và Sai biệt Lợi suất quay lại tới 2000.


FXThoughts
mail@kshitij.com
http://www.fxthoughts.com
FXThoughts


Điểm nhanh loại tiền tệ


Mặc dù sự đóng góp với những ý định tốt nhất nhưng những quan điểm/ báo cáo/ đề nghị được dựa trên sự theo dõi thị trường của chúng tôi tại thời điểm viết bài. Chúng tùy thuộc vào sự thay đổi mà không được báo trước. Mặc dù những nguồn thông tin được tin là thật, nhưng những thông tin không đảm bảo được tính xác thực. Những khách hàng hoạt động trên thị trường dựa trên cơ sơ những điều trên phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình đối với việc lời lỗ có thể xảy ra mà không được quyền truy đòi trách nhiệm của chúng tôi. Thị trường tài chính thế giới và đặc biệt là thị trường ngoại tệ vốn rất mạo hiểm và nó mặc nhiên là những ai tham gia kinh doanh trong những thị trường này đều hoàn toàn nhận thức được nguy cơ tổn thất vốn tham gia.

Mở/ĐóngBiểu đồ