Nâng cao Forex Charts

Nội dung này cần Adobe Flash Player. Tải Flash

Giới thiệu về biểu đồ này

Biểu đồ Ngoại hối Cao cấp cho phép bạn tùy chỉnh biểu đồ theo ý muốn và còn cung cấp 36 chỉ báo kỹ thuật hàng đầu, gồm 9 kiểu biểu đồ, 12 khung thời gian, 9 tần số and 22 mô hình. Bạn còn có thể e-mail hay in hình chụp nhanh phân tích biểu đồ của bạn.

Bạn có thể truy cập các biểu đồ nhẹ hơn ở Bảng biểu đồ trực tuyến, Cửa sổ Biểu đồ Trực tuyếnBiểu đồ Tiền tệ.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Sự từ bỏ nhà cung cấp

Dữ liệu báo trên được cung cấp bởi TeleTrader Software AG ("TeleTrader"). TeleTrader nhận thông tin từ các nhà cung cấp, đặc biệt là từ Interactive Data Real-Time Services, cũng như các nhà cung cấp khác. TeleTrader và các nhà cung cấp giữ bản quyển và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên nội dung hiển thị.

Mọi thông tin cung cấp đều có độ trễ khác nhau, thông thường khoảng 15 phút hay hơn nữa, theo quy định của tỷ giá hối đoái hay các loại chứng khoán khác.

TeleTrader Software AG cũng như các nhà cung cấp dữ liệu khác không chịu trách nhiệm mặc dù đã thu thập và cung cấp một cách cẩn thận, có độ chính xác và đầy đủ các thông tin kinh tế và thị trường, trích dẫn, chỉ số, giá cả, các dữ liệu trị trường và các nội dung khác trên trang web. Thông tin kinh tế và thị trường, trích dẫn, chỉ số, giá cũng như các dữ liệu thị trường khác cung cấp, hiển thị trên trang web chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo cho khách viếng thăm trang web, không có mục đích tư vấn đầu tư hay khuyến nghị nào khác.

Nghiêm cấm nhúng hay hiển thị các trang web (bao gồm trang chủ) thuộc về dịch vụ cung cấp trực tuyến này hay các nội dung của nó trên các trang phụ (frame) thông qua các siêu liên kết (hyperlinks). Tải về, sao chép, lưu trữ, biên soạn hay chuyển thể các trang web, nội dung, kết quả thu được hay hiển thị bởi công cụ, toàn bộ hay một phần,chỉ được cho phép hiển thị trên trình duyệt web cá nhân dưới dạng sử dụng riêng, không được thương mại hóa. Không được thay đổi hay xóa bỏ các thông báo Bản quyền và Thương hiệu. Mọi hành động xa hơn đều phải có sự chuẩn y của TeleTrader. Nghiêm cấm sao chép, mô phỏng, chuyển giao, phát tán, truyền dữ liệu, buôn bán hay phát hành các nội dung trên, trừ phi có sự chuẩn y trước bằng văn bản của TeleTrader.

Mở/ĐóngBiểu đồ