Nội dung Nổi bật

Cửa sổ Biểu đồ Trực tiếp

Cửa sổ Biểu đồ Trực tiếp

Népszerűség:
Cửa sổ Biểu đồ Trựp tiếp cung cấp hơn 100 biểu đồ thời gian thực gồm XAU/USD (Giá Vàng Giao Ngay) và XAG/USD (Giá Bạc Giao Ngay), 15 khung thời gian và công cụ vẽ đường linh hoạt. Biểu đồ này cũng cung cấp một số lượng lớn chỉ báo kỹ thuật.

Cửa sổ biểu đồ các thị trường liên quan

Tỉ giá liên ngân hàng FX

Môi Giới Tài Trợ

Các công ty trung gian hoạt động ở vùng của quý khách

Kawase

Bảng Lãi suất Thế giới

US: 0,75% EMU: 0% UK: 0,25% JP: -0,1% CH: -0,75% CA: 0,5% AU: 1,5% NZ: 1,75%

Lịch Sự kiện Kinh tế Thời gian-Thực

Tiền tệ

Cặp Cuối Mở Cao Thấp Quy đổi
EUR/USD 1,0740 1,0707 1,0756 1,0695 0,0044
GBP/USD 1,2461 1,2379 1,2474 1,2370 0,0101
USD/JPY 113,49 114,27 114,44 113,17 -1,00
EUR/JPY 121,89 122,35 122,51 121,66 -0,57
USD/CAD 1,3275 1,3325 1,3334 1,3266 -0,0052
AUD/USD 0,7557 0,7563 0,7581 0,7550 0,0004
USD/CHF 0,9980 1,0018 1,0030 0,9974 -0,0044
NZD/USD 0,7188 0,7174 0,7221 0,7162 0,0023
GBP/JPY 141,42 141,45 141,68 140,77 -0,10